88

    โรคอันตรายที่เกี่ยวข้องกับ “ไต” มีมากมาย ตั้งแต่ไตอักเสบ ไตวาย โรคไตเรื้อรัง ฯลฯ เป็นต้น แม้ว่าไตจะเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย แต่หากไตเริ่มมีปัญหา ร่างกายจะสามารถแสดงอาการออกมาให้เราทราบได้ ดังนี้ ทางเข้า SlotXo

สัญญาณอันตราย เมื่อ " ไต มีปัญหา "

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุอาการที่ร่างกายแสดงออก เมื่อการทำงานของไตเริ่มมีปัญหา ดังนี้ download

  1. ความดันโลหิตสูง ที่ส่งผลให้มีอาการปวดศีรษะ
  2. ปัสสาวะน้อยกว่า 2 แก้ว หรือน้อยกว่า 400 มิลลิลิตรต่อวัน นอกจากนี้ปัสสาวะยังฟอง หรือมีสีผิดปกติ หรือสีปนเลือด
  3. เลือดจาง ทำให้หน้าซีด
  4. หากเป็นนิ่วในไต อาจมีอาการปวดเอว ปวดๆ คลายๆ เป็นพักๆ
  5. มีอาการบวมตามตัว และใบหน้า

วิธีป้องกัน ไม่ให้ไตมีปัญหา

  1. ไม่กินรสเค็ม และหวานจนเกินไป ลดการปรุงรสอาหารเพิ่มเติม
  2. หลีกเลี่ยงการกินยาเองโดยไม่จำเป็น เพราะอาจส่งผลถึงไตได้
  3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

อ่านข่าวสารเพิ่มเติม สมัครสมาชิก