90

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กำหนดให้เที่ยวชมสวนสัตว์ฟรี 6 แห่ง ในประเทศไทย พร้อมจำกัดผู้เข้าชมสวนสัตว์ไม่เกินวันละ 2,000 คนและต้องจองเข้าชมล่วงหน้าเท่านั้น ได้แก่

-สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

-สวนสัตว์เชียงใหม่

-สวนสัตว์นครราชสีมา

-สวนสัตว์สงขลา

-สวนสัตว์ขอนแก่น

-สวนสัตว์อุบลราชธานี

      ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิ.ย.นี้ เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยผู้ที่ไปเข้าชมต้องจองล่วงหน้าโดยเปิดให้สำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันหรือโทรศัพท์และเมื่อไปสวนสัตว์แล้วต้องให้ความร่วมมือตาม มาตรการเที่ยวชมสวนสัตว์วิถีใหม่

6 สวนสัตว์

 

 มาตรการเที่ยวชมสวนสัตว์วิถีใหม่จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในพื้นที่สวนสัตว์กำหนดทางเข้าออกทางเดียวมีจุด Check in – Check out ผ่าน www.ไทยชนะ.comกำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุดบริการภายในสวนสัตว์ ตามมาตรการควบคุมโรค ได้แก่ บริเวณจุดซื้อบัตรเข้าชม จุดยืนชมสัตว์ รถนั่งบริการเที่ยวชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

       มีจุดวางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต่าง ๆ

       เน้นการเปิดให้บริการส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง และงดกิจกรรมภายในอาคาร

  มีเจ้าหน้าที่บริการที่บริเวณจุดทางออกและจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียน Check out

เปิดให้เที่ยวฟรี