86

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปในวงกว้างทำให้แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย จำเป็นต้องปิดให้บริการนักท่องเที่ยวไม่สามารถออกเดินทางเที่ยวได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายล็อคดาวน์ยกเลิกเคอร์ฟิวห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนดอนุญาตให้รถโดยสารประจำทางเดินทางข้ามจังหวัดได้ ฯลฯ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็เริ่มกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค

new normal

       กล่าวถึงมาตรการด้านความปลอดภัยให้ห่างไกลจากโรคระบาดว่า มีการตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯสงขลาได้วางแผนเข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น หอดูดาวแห่งนี้ ตั้งอยู่บนเขารูปช้าง ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม ของทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบสงขลา  

ททท
ททท